We Are Still Open je nezisková iniciativa vytvořená na podporu místních kvalitních potravin podniků, které se snaží přežít krizi COVID-19 tím, že spojují své take-out nebo možnosti dodání přímo ke spotřebitelům.

| | Privacy |